Georgiou Kostis, Meteoron, 2016, Mixed Media, Virable Dimensions