Κατεβάστε από τον παρακάτω σύνδεσμο το λογότυπο της Art-Thessaloniki. (μορφές ai, eps, pdf, png)


Κατεβάστε από τον παρακάτω σύνδεσμο το Flyer της Art-Thessaloniki