Georgiou Kostis, Anatasis, 2016, Mixed Media, Virable Dimensions