Μιχαήλ Φαλκώνης , Έκπτωτος Άγγελος , 13 X 13 εκ. , Ξυλογραφία, 2019 (1)