Εξωφυλλο μικρό, Yousuf-Karsh-Pablo-Picasso-1954-1472x1960