Μιχάλης Τόμπρος,Γλυπτό από οξειδωμένο χάλκινο,Σύνθεση,670 x750 cm