Sasa Marjanovic,The Tin Drum,30x30x10 cm,mixed technique