Marios Charitou,Through the eyes of the artist,100x120 m,Mixed Media,2016