Η γυναικεία μορφή στην Τέχνη. Μια προσέγγιση με τεχνητή νοημοσύνη.