4η Art-Thessaloniki International Contemporary Art Fair, 21-24 Νοεμβρίου 2019 | POLIS MAGAZINO