Τιμώμενος Καλλιτένης - Wolf Vostell


Ο W. Vostell  (14 Οκτωβρίου 1932 – 3 Απριλίου 1998) ήταν Γερμανός ζωγράφος και γλύπτης. Θεωρείτο ένας από τους πρώτους που υιοθέτησαν την τέχνη του βίντεο και των εγκαταστάσεων. Χαρακτηριστικό των έργων του είναι η ενσωμάτωση αντικειμένων στο σκυρόδεμα καθώς και η χρήση τηλεοπτικών συσκευών.

Τα έργα που θα παρουσιαστούν στην έκθεση είναι των δεκαετιών ‘80 και ‘90.