ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ


Αντιμετωπίζοντας με σοβαρότητα την εξάπλωση του COVID-19 , προκειμένου να προστατεύσουμε τους συμμετέχοντες, galleries, καλλιτέχνες, φιλότεχνους επισκέπτες, αποφασίσαμε σε συνεργασία με την ΔΕΘ-HELEXPO, να μεταφέρουμε την διοργάνωση της 5th Art-Thessaloniki International Contemporary Art Fair, τον Νοέμβριο 2021 , από την προγραμματισμένη διοργάνωση του Νοέμβριου 2020 και ΜαΪου 2021.