Dimitris Koukos, Sounio, acrylic on canvas, 100 x 100 cm