Οδηγός Διαχείρισης για COVID-19

 

   
ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ - Ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις επαναλειτουργίας των Εκθεσιακών & Συνεδριακών Κέντρων στην μετά COVID-19 εποχή   AIPC και UFI Οδηγός Διαχείρισης για COVID-19   Κατευθυντήριες γραμμές για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της διαχείρησης του COVID-19