ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

*ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ*

 

ΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ – ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ – ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

Ο Παντελής Τσάτσης ιδρυτής της Art Thessaloniki International Contemporary Art Fair οργανώνει την έκθεση ζωγραφικής: "Νικάμε τον COVID -19 ".

Συμμετέχουν νέοι 11 – 16 χρόνων.

Διαστάσεις: Α4 ( 20 Χ 30 cm )

Υλικά: Μολύβι, παστέλ, ακρυλικά, πλαστικά χρώματα, κολάζ, μικτή τεχνική.

Αποστολή σε PDF κάθε δημιουργού ενός έργου από 20 Μαΐου έως 15 Ιουνίου 2020 στο email:

info@art-thessaloniki.gr, με το όνομα και την ηλικία δημιουργού,

καθώς επίσης θα πρέπει να αναφέρεται και το σχολείο (δημόσιο ή ιδιωτικό), η τάξη, η πόλη και το όνομα του καθηγητή (δεν είναι απαραίτητο).

 

Έργα που θα κατατεθούν πριν και μετά το πέρας της προθεσμίας δεν θα γίνουν δεκτά.

Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του κηδεμόνα του για τη συμμετοχή του.

 

Τα 50 βραβευμένα έργα θα παρουσιαστούν σε περίπτερο, στην 5η Art Thessaloniki Fair  26-29/11/2020.

Τα έργα θα δημοπρατηθούν και με τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα αγοραστούν αναλώσιμα υλικά για Νοσοκομείο.

---------------------------------------------------------------------------------

*OPEN CALL*

 

WE ABIBE BY THE MEANS - STAYING AT HOME - EMBRACING ART

 

Pantelis Tsatsis,founder of Art Thessaloniki International Contemporary Art Fair, organizes the painting exhibition for young artists and students "We beat COVID-19".

 

Participants age limit: 11 to 16 years old.

Works dimension should be A4 (20x30cm).

Materials: Pencil, pastel, acrylics, plastic colors, collage, mixed media.

You can send a PDF file of one from your work together with your name and age of the creator,

as well as the school, class, city and the name of the professor (it isn't necessary)  to:

info@art-thessaloniki.gr, from 20th May to 15th  June 2020.

 

Works that will be submitted before and after the given dates will not be accepted.

Every candidate must have the agreement of their legal guardian for their participation.

 

There will be 50 works chosen to be presented in a booth of the next edition 5th  Art Thessaloniki Fair  26-29/11/2020.

For the chosen art works there will be an auction and the money raised will be donated to Hospital.