SKETBE


 

Participated artists


 • Galinos Evaggelos
 • Galinou Georgia
 • Karavida Gesthimani
 • Klogieris Fotis
 • Kolaxidis Giannis
 • Kompatsiari Maria
 • Kyriazopoulou Mary
 • Moustakas Sotiris
 • Papadopoulou M.
 • Perdiki Sophia
 • Pitsalidis Nikos